สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองควนลังออกให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้กับผู้สูงอายุขา 2 ข้างอ่อนแรง

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองควนลังออกให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้กับผู้สูงอายุขา 2 ข้างอ่อนแรง
Spread the love

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองควนลังออกให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้กับผู้สูงอายุขา 2 ข้างอ่อนแรง
 
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองควนลังออกให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้กับผู้สูงอายุขา 2 ข้างอ่อนแรง
 
                       วันที่ (9 กรกฎาคม 2567) เวลา 14.00 น. นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง  มอบหมายให้นายจินตน์  จันทคาร รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยนางสาวพัทยา ชิตณรงค์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ นางอัญชิสา ธรรมโชเต นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองควนลัง ร่วมกับนางจุรีพร แก้วคำ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ และนางอรพินท์ พรมสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 สาขาจังหวัดสงขลา ออกให้บริการ ทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ให้กับนางเลี่ยง สุนทร อายุ 96 ปี อยู่บ้านเลขที่ 66 ซอยเก้าพี่น้อง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นผู้สูงอายุขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง ไม่สามารถยืนหรือเดินได้
 
   
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment

Verified by ExactMetrics