อบจ.สงขลา ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง คุณลักษณะสินค้าชนิด และประเภทการป้องกัน

อบจ.สงขลา ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง คุณลักษณะสินค้าชนิ…

Read More