สทนช. ล่องใต้ ติดตามการบริหาร”ธนาคารน้ำ “ของชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง และ “ฝ่ายดักขยะ”ของชุมชนคลองแห จ.สงขลา

สทนช. ล่องใต้ ติดตามการบริหารจัดการน้ำชุมชนหนุน”ธนาคาร…

Read More