ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา รวมตัวประท้วงปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์จากขนไก่ป่นแห้งที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นเป็นวงกว้าง

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา นับ 100 คน รวมตั…

Read More
Verified by ExactMetrics