รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเล

Spread the love

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพิเศษด้านความมั่นคงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

วันนี้ (23 มี.ค.64) ที่บ้านประชารัฐร่วมใจ 2 หมู่ 3 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพิเศษด้านความมั่นคงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกร ร่วมต้อนรับ

        ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดสรรที่ดิน โดยได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของคนไทยทั้ง 77 จังหวัด ทราบว่ายังมีประชาชนอีก 300 กว่าชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ในจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี 2557 ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงได้นำเรียนไปยัง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหลังจากนี้คงจะได้นำมาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

         ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้มอบถุงยังชีพให้แก่เกษตรกร จำนวน 150 ชุด พร้อมทั้งรับทราบข้อเรียกร้องของเกษตรกรในพื้นที่ โดยได้มอบหมายให้เลขาธิการ ศอ.บต. และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่จัดเวทีเพื่อรับทราบข้อมูลและจัดทำเอกสารโครงการ และจะสั่งการให้ดำเนินการในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะรายงานไปยังพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลซึ่งมีความห่วงใย ในอาทิตย์หน้าขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายส่งข้อมูลมา และสำหรับอีก 300 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจะเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด

         สำหรับการดำเนินงานโครงการพิเศษด้านความมั่นคงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัดนราธิวาส เป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงาน ทั้งในด้านงบประมาณ และการดำเนินการ โดยมีผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ จำนวน 50 ราย ที่ได้มอบบ้านและที่ดินไปแล้ว ประกอบด้วย บ้านประชารัฐร่วมใจ 1 (บาเฆะ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จัดเป็นที่อยู่อาศัยและแปลงเกษตรกรรม แปลงละ 80 ตารางวา รวม 22 ราย 22 แปลง, บ้านประชารัฐร่วมใจ 2 (บือราเปะ) หมูที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จัดเป็นที่อยู่อาศัยและแปลงเกษตรกรรม แปลงละ 1 ไร่ รวม 28 ราย 28 แปลง

        นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอาชีพตามโครงการฯ ในด้านการทำเกษตรผสมผสาน การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการแปรรูปอาหารทะเล เช่น การทำบูดู การส่งเสริมศิลปหัตถกรรมกลุ่มจักสานกระจูด และการให้ความรู้ด้านการ พัฒนาอาชีพเกษตร อีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts