METI ผนึก กฟผ. และ 3 บริษัทชั้นนำญี่ปุ่น Kick Off ‘ศึกษาและพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและแอมโมเนียสะอาดฯ บนพื้นที่ศักยภาพ กฟผ.’

METI ผนึก กฟผ. และ 3 บริษัทชั้นนำญี่ปุ่น Kick Off ‘ศึกษาและพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและแอมโมเนียสะอาดฯ บนพื้นที่ศักยภาพ กฟผ.’

  METI ผนึก กฟผ. และ 3 บริษัทชั้นนำญี่ปุ่น Kick Off ‘ศึ…

Read More

มรภ.สงขลา จัดพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินทางน้ำ

มรภ.สงขลา จัดพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินทางน้ำ

มรภ.สงขลา จัดพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินทางน้ำ ทอดถวาย ณ วัดแหลมพ้…

Read More

สสม.จับมือสสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่อง ก้าวต่อไปของชาวไร่ยาสูบ

สสม.จับมือสสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่อง ก้าวต่อไปของชาวไร่ยาสูบ

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน  2566 ณ โรงแรมญันนะตีย์ …

Read More
Verified by ExactMetrics