ตม.สงขลา เผยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาผ่านด่านพรมแดนสะเดา เพิ่มขึ้นถึง 30 %หลังยกเว้น ตม. 6 เป็นการชั่วคราว

 ตม.สงขลา เผยจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซีย และชาวต่างชาติเ…

Read More

อาจารย์ “เกษตร” มรภ.สงขลา ให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติด้านสุขภาพโคเนื้อและสัตว์ปีก

อาจารย์ “เกษตร” มรภ.สงขลา ให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติด้านสุขภาพโคเนื้อและสัตว์ปีก

อาจารย์ “เกษตร” มรภ.สงขลา ให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติด้านสุขภา…

Read More
Verified by ExactMetrics