“เกษตร” มรภ.สงขลา บริการวิชาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สงขลา ให้ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ประโยชน์

“เกษตร” มรภ.สงขลา บริการวิชาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สงขลา ให้ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ประโยชน์

“เกษตร” มรภ.สงขลา บริการวิชาการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ส…

Read More

“ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน” มรภ.สงขลา รับโล่นักวิจัยดีเด่น สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา

“ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน” มรภ.สงขลา รับโล่นักวิจัยดีเด่น สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา

“ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน” มรภ.สงขลา รับโล่นักวิจัยดีเด่น สาขา…

Read More

ม.หาดใหญ่รับรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น 2566

ม.หาดใหญ่รับรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น 2566

ม.หาดใหญ่รับรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น 2566 วันเสา…

Read More
Verified by ExactMetrics