มทร.ศรีวิชัย ยกระดับขับขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย ระโนดชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมบนท้องถนน

มทร.ศรีวิชัย ยกระดับขับขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย ระโนดชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมบนท้องถนน
Spread the love

มทร.ศรีวิชัย ยกระดับขับขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย ระโนดชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมบนท้องถนน

มทร.ศรีวิชัย ยกระดับขับขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย ระโนดชุมชนต้นแบบวัฒนธรรมบนท้องถนน

 

คณะวิจัย มทร.ศรีวิชัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย บริการตรวจสภาพรถพร้อมเปลี่ยนไฟส่องสว่าง 100 คัน แจกหมวกนิรภัย 100 ใบ และรับฟังความคิดเห็นสร้างการมีส่วนร่วมชุมชน ยกระดับความปลอดภัยทางถนน  อ.ระโนด จ.สงขลา

ผศ.ดร. ชลัท ทิพากรเกียรติ หัวหน้าโครงการวิจัย “วัฒนธรรมบนท้องถนน สู่การใช้รถจักรยานยนต์วิถีใหม่” พร้อมด้วย ดร.นรบดี สาละธรรม และ ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณะวิจัย จัดกิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลตำบลระโนด องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาระโนด สถานีตำรวจภูธรตำบลระโนด สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา และชุมชนระโนด เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และหาแนวทางยกระดับความปลอดภัยในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บนท้องถนน นอกจากนี้โครงการฯ ยังมีบริการตรวจสภาพรถพร้อมเปลี่ยนไฟส่องสว่าง และแจกหมวกนิรภัย ให้กับผู้เข้าร่วมและประชาชนในพื้นที่จำนวน 100 คัน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา

ผศ.ดร. ชลัท ทิพากรเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นนี้ ได้จัดขึ้นตามแผนการดำเนินงานโครงการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ชุมชนเข้าร่วม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการยกระดับความปลอดภัยให้กับพื้นที่ โดยมุ่งประเด็นหรือให้ความใส่ใจไปที่ผู้ใช้จักรยานยนต์สัญจรเป็นสำคัญ มีวัตถุประสงค์ คือ บ่งชี้ประเด็นที่ขาดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ใน 2 มิติพื้นที่และสังคม ด้วยการสำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ผลข้อมูล เพื่อเสนอแนะแนวทางการยกระดับความปลอดภัยทางถนน ตามกรอบของวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย และสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดทำต้นแบบวัฒนธรรมบนท้องถนน สู่การใช้รถจักรยานยนต์วิถีใหม่

 

 

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics