ผลการตรวจคัดกรองคนไทยที่เดินทางกลับมาจากสหพันธรัฐมาเลเซีย พบผู้เข้าเกณฑ์13 ราย

ผลการตรวจคัดกรองคนไทยที่เดินทางกลับมาจากสหพันธรัฐมาเลเซีย พบ…

Read More

เทศบาลนครหาดใหญ่ เตรียมพร้อมศูนย์กักกันสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วย (Local Quarantine)

เทศบาลนครหาดใหญ่ เตรียมพร้อมศูนย์กักกันสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่…

Read More

เปิดเงื่อนไข 6 ข้อ ถ้าจะเลิก ล็อกดาวน์ประเทศ WHO แนะนำไทย

เปิดเงื่อนไข 6 ข้อ ถ้าจะเลิก ล็อกดาวน์ประเทศ WHO แนะนำไทย ตั…

Read More