นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดงานมหกรรมสุขภาพ Hatyai Healthy Life 2018

Spread the love

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม  2561 นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 Hatyai Healthy Life 2018  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 ตุลาคม 2561 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวรายงาน

พ.อ.อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 42

คุณวันอาฟันดี เจ๊ะสาเหาะ ผู้ประสานงาน สำนักเครือข่าย องค์กรงดเหล้า เขตภาคใต้ตอนล่าง (ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ.สำนักหลักประกันสุขภาพ เขต12 สงขลา(สปสช.)

นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและบริการวิชาการ

นพ.พณพัฒน์ โตเจริญวานิช หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.หาดใหญ่ 

คุณจิดาภา ปรีชานุภักดิ์ ประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านภาคใต้ คณะผู้บริหารฯ ประชาชนทั่วไปร่วม

กิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พบกับ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น สาธิตการทำ CPR คลีนิกโรคซึมเศร้า การตรวจประเมินประสิทธิภาพการนอนหลับ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก โยคะเพื่อสุขภาพ การให้ความรู้เรื่องอันตรายจากไขมันทรานส์ การส่งเสริมสุขภาพตามช่วงวัย การสาธิตเมนูอาหารคลีน การส่งเสริมสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย และแพทย์ทางเลือก การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผักผลไม้ปลอดสารพิษ

และพลาดไม่ได้กับ เต้นรีดไขมันกับเพลงสุดฮิต โดยคุณพรทิพย์ รัตนศิริวิไล และทีมฟิตเนสครูเอ็ม / เทคนิคการปั้นกล้าม เพื่อรูปร่างที่สมส่วน โดย เดี่ยว สุริยนต์ / ทอล์คโชว์กินอยู่อย่างสง่า กับ อ.สง่า ดามาพงษ์ / ใช้ชีวิตให้เป็นสุข ด้วยวิถีธรรมชาติบำบัด โดย นายแพทย์บุญชัย อิสราฟิสิษฐ์ / วิ่งอย่างไรไม่ให้เจ็บ กับ หมอเมย์ พญ.สมิตตา สังขะโพธิ์ (หมอคู่ใจ ตูน บอดี้สแลม / ความรู้กฎ 3 อ.กินอยู่เพื่อความสุข ที่ยั่งยืน โดย หมอก้อง นายแพทย์สรวิชญ์ สุบุญ บอย พิษณุ และเชฟตูน AF / การออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ และ การดูแลรูปร่างหลังคลอด โดย ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน / และ รวมทั้ง การใช้ชีวิตให้เป็นสุขด้วยวิถีธรรมชาติบำบัด จากนายแพทย์บุญชัย อิศราพิสิษฏ์ เพื่อปลุกจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย พร้อมทั้งการแสดงถึงการบริการ องค์ความรู้ นวัตกรรม และความก้าวหน้าด้านการดูแลสุภาพ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการดำเนินการดูแลสุขภาพของประชาชน และผลงานทางวิชาการในด้านการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพของหน่วยงานสาธารณสุขของเทศบาลนครหาดใหญ่และภาคีเครือข่ายซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics