ทหญ. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัด FOD : Foreign Object Debris

ทหญ. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัด FOD : Foreign Object Debris
Spread the love

ทหญ. จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัด FOD : Foreign Object Debris

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 (เวลา 09.30 น.) เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ  ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ). เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์กำจัด FOD : Foreign Object Debris ในเขตลานจอดอากาศยาน ทหญ. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ FOD ณ ห้องประชุม EOC อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ และร่วมกิจกรรม FOD Walk ในลานจอดอากาศยานและพื้นที่ข้างเคียง เพื่อเป็นการควบคุม กำจัดหรือลดอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดกับอากาศยานอันเนื่องมาจากวัตถุแปลกปลอม FOD อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน ลูกจ้าง สายการบิน และผู้ประกอบการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก FOD ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts