มรภ.สงขลา จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลอง 100 ปี

Spread the love

มรภ.สงขลา จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฉลอง 100 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี ราชภัฏสงขลา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในภาคใต้

                สำหรับคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 แบบ ต่อ 1 คน โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 24 ตุลาคม 2561 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง) คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานในวันที่ 26 ตุลาคม และประกาศผลการตัดสินการประกวดวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.skru.ac.th/th/ และ Facebook : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (ชั้น1) มรภ.สงขลา โทร. 0-7426-0200-4 ต่อ 2000 หรือ 3000

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics