ถนนสาลียางพาราเส้นแรกในหาดใหญ่

Spread the love

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ดร.ไพร  พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  พร้อมด้วย นายอดุลศักดิ์ มูเก็ม รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 ประกอบด้วย นางสุขปานฝัน  อัศวจินดารัตน์  นายสวัสดิ์  เจือละออง  นายเฉม  โกศล และนายธานินทร์  สุขวรรณโณ   ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง วิศวกรโยธาเทศบาลนครหาดใหญ่ ลงพื้นที่ติดตามงานการปูยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บริเวณถนนสาลี ซึ่งกำลังลาดยางผสมยางพาราเป็นเส้นแรกในนครหาดใหญ่ นอกจากผิวถนนจะดีกว่ายางแอสฟัลต์ธรรมดาๆแล้วยังเป็นการช่วยชาวสวนยางพาราอีกทางหนึ่งด้วย ปีงบประมาณนี้จะดำเนินการผสมยางพาราไปทั้งหมด 8 สาย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics