เปิดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 176 ปีและเทศกาลเมืองเก่าสงขลา ประจำปี 2561

Spread the love

เทศบาลนครสงขลา จัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 176 ปี และเทศกาลเมืองเก่าสงขลา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-11 กรกฏาคม 2561เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิดและส่งเสริมการท่องเที่ยวสงขลาเมืองวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

วันนี้ ( 5 ก.ค. 61) ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 176 ปี   และเทศกาลเมืองเก่าสงขลา ประจำปี 2561ระหว่างวันที่ 5-11  กรกฏาคม 2561 พร้อมด้วย นายนิพนธิ์  บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายประเสริฐ จันทรศิริภาส นายกสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา โดยทางเทศบาลนครสงขลาได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาคมฮกเกี้ยนอำเภอเมืองสงขลา คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมือง คณะกรรมการชุมชนย่านเมืองเก่าและภาคีคนรักเมืองสงขลา ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เป็นศาลเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองสงขลามายาวนานถึง 176ปี ตั้งอยู่บนถนนนางงาม ก่อสร้างในสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง ณ สงขลา) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ซึ่งทำจากไม้ชัยพฤกษ์ ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ในปี พ.ศ.2385 ซึ่งถือเป็นสถานที่อันสำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุกเชื้อชาติในจังหวัดสงขลา

โดยกิจกรรมภายในงานมีพิธียกเสาโกเต้ง พิธีผูกผ้าเสาหลักเมือง พิธีเชิญพระประทับเกี้ยว พิธีแห่พระรอบเมือง พิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา พิธีเซ่นไหว้ในวันประสูติเจ้าพ่อหลักเมือง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม อิ่มท้อง อิ่มบุญ 9 ห้อง 9 บาท” ในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้ เนื่องในวันคล้าย วันประสูติเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ณ ถนนหนองจิก ซึ่งจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำอาหารและเครื่องดื่มมาร่วมจำหน่ายในราคา 9บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำไปทำบุญและทำนุบำรุงศาลหลักเมืองสงขลา พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมงานถนนคนเดินนางงามยามค่ำคืน เวทีเสวนาเรื่องเล่าแต่แรก และนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับเมืองเก่าสงขลา กิจกรรมไหว้พระหลักเมือง ชิมของหรอยเมืองบ่อยาง และการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) ทุกค่ำคืน

สำหรับการจัดงานสมโภช 176 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาฯ จัดขึ้นเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไป และเป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความเชื่อมโยงมาตั้งแต่อดีตกาลของชาวจังหวัดสงขลา และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ศาลหลักเมืองสงขลาอยู่คู่เมืองสงขลามายาวนานถึง 176 ปี เป็นที่เคารพสักการะและศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งภายในศาลหลักเมืองมีองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องรักษาเมืองให้พ้นภัยพิบัติต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศเมืองสงขลาให้เป็นเมืองวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ชาวสงขลามีการฟื้นฟูบ้านเรือนโบราณ เผยแพร่อาหารดั้งเดิม การแสดงศิลปะ ดนตรี ประเพณีต่างๆ ภาพถ่ายและของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของสงขลา ช่วยส่งเสริมการค้าในย่านเมืองเก่า ผ่านทางกิจกรรมถนนคนเดิน กระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิดแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชมงาน ได้รับความรู้เรื่องเมืองเก่าสงขลา สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics