อบรมอาสา 200000  ก้าวสู่สื่อมวลชนท้องถิ่น รุ่นที่ 4

Spread the love

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม  2561  ณ โรงแรมสิงห์ โกลเด้น เพลส  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ด้วยทางเทศบาลนครหาดใหญ่  ได้จัดอบรม “โครงการอาสา 200000  ก้าวสู่สื่อมวลชนท้องถิ่น” ขึ้น เป็นรุ่นที่ 4  ประจำปีงบประมาณ 2561  มี นายพฤกษ์  พัฒโน  รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ    โดยการนำเครือข่ายภาคประชาชน เข้ามาร่วมในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสองแสน มีการให้ความรู้แก่สมาชิกอาสาสองแสน เกี่ยวกับการแจ้งเหตุ การร้องเรียนและการประสานงานต่างๆเพื่อสมาชิกอาสาสองแสนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาล ในการแก้ไขปัญหาต่างๆและเป็นสื่อกลางระหว่างเทศบาลกับประชาชนในการเผยแพร่ข่าวสาร  สาระน่ารู้  กิจกรรมต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว 

และได้วิทยากรคุณนาถนภา  ทินกร ข้าราชการบำนาญ วิทยากรอิสระ  ปัจจุบันสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง และคุณแขนภา  ไวโรจน์พันธ์ วิทยากรอิสระ จากมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ และพันเอกพิเศษธรรมรัตน์  บุญศรีรัตน์   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มาร่วมให้เกียรติถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าอบรมอาสาสองแสนในครั้งนี้ และนางสาวอนุสรา  พัฒโน  ประธานอาสาสองแสนและสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 กล่าวรายงาน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics