กฟผ. ร่วมกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สร้างบ้านปลาจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า

Spread the love

 

        กฟผ. ร่วมกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สร้างบ้านปลาจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 84 พรรษา

                                                                                                                                                                                                                                      

วันที่ กฟผ. ร่วมกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สร้างบ้านปลา  (20 ธันวาคม 2559) นายวรพจน์ อินทร์ทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(กฟผ.) พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมมือกันจัดกิจกรรมโครงการสร้างบ้านปลา (ปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 84 พรรษา จำนวน 200 ชุด เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน ณ บริเวณหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นายวรพจน์ อินทร์ทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง กฟผ. กล่าวว่า อุปกรณ์ที่สำคัญที่ กฟผ. ใช้ในการดำเนินงาน นอกจากสายส่งและเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็จะมีลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ซึ่ง กฟผ. ได้ค้นหาวิธีในการนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ต่อเมื่ออุปกรณ์หมดอายุการใช้งานแล้ว และหนึ่งในวิธีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อนั้นก็คือ การนำไปใช้ในการสร้างระบบนิเวศน์ทางทะเลอย่างยั่งยืน พร้อมการสร้างบ้านให้ปลา เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อการขยายพันธุ์ โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางทะเล อาทิ มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยนเรศวร, กรมประมง, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมเจ้าท่า และมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม เพื่อศึกษาความปลอดภัยของการนำลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าไปใช้สร้างระบบนิเวศน์ทางทะเลอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยนเรศวรถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว
สำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ ได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งจากผลการติดตามงานและถ่ายภาพเคลื่อนไหวใต้น้ำ โดยนักประดาน้ำประจำหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พบว่ามีสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่น ปลาขนาดเล็ก ปลาขนาดใหญ่ หอยมือเสือ หอยสังข์ และปะการัง เป็นต้น โดยครั้งแรก กฟผ. ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ บริเวณหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556 จำนวน 100 ชุด ครั้งที่ 2 จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 60 พรรษา ณ บริเวณหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 จำนวน 100 ชุด และครั้งที่ 3 จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 83 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 63 พรรษา ณ บริเวณเกาะทะลุ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จำนวน 500 ชุด อีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics