(รหญ.(ปร.)) ผู้แทน (ผหญ.) นำ (คปอ.ทหญ.) ดูงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม

(รหญ.(ปร.)) ผู้แทน (ผหญ.) นำ (คปอ.ทหญ.) ดูงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
Spread the love

(รหญ.(ปร.)) ผู้แทน (ผหญ.) นำ (คปอ.ทหญ.)   ดูงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม (รหญ.(ปร.)) ผู้แทน (ผหญ.) นำ (คปอ.ทหญ.)   ดูงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย นายนพพร  พยัพไพร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.(ปร.)) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) นำคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของท่าอากาศยานหาดใหญ่ (คปอ.ทหญ.) เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
(รหญ.(ปร.)) ผู้แทน (ผหญ.) นำ (คปอ.ทหญ.)   ดูงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
 
โดยมี นายชัยรัตน์ กองแก้ว ผู้จัดการฝ่ายโรงแยกก๊าซขนอม ให้การต้อนรับ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการนำมาพัฒนามาตรฐานงานด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนต่อไป
**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
(รหญ.(ปร.)) ผู้แทน (ผหญ.) นำ (คปอ.ทหญ.)   ดูงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics