เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีแถลงข่าว “สมิหลาวิชาการ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

Spread the love

เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีแถลงข่าวการประชุมงานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคใต้ “สมิหลาวิชาการ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561
วันนี้ (16 มี.ค.61) โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีแถลงข่าวการประชุมงานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคใต้ “สมิหลาวิชาการ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา พ.ต.ท. ศุภกิตติ์ ประจันตะเสน รองผู้กำกับ สภ. เมืองสงขลา และ ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลาร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู สังกัดโรงเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้


เทศบาลนครสงขลาได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดงานมหกรรม วิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคใต้ “สมิหลาวิชาการ” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 214 แห่ง 442 โรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขันฯ สำหรับงานมหกรรมวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการตามกลุ่มสาระต่างๆ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการสุนทรียภาพ ด้านนาฏศิลป์- ศิลปะการแสดง โครงงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคใต้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระดับระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา โดยแบ่งกลุ่มประเภทการแข่งขันทักษะวิชาการได้แก่กลุ่มภาษาไทย, กลุ่มคณิตศาสตร์, กลุ่มวิทยาศาสตร์, กลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา, กลุ่มศิลปะกลุ่มการงานอาชีพ, กลุ่มภาษาต่างประเทศ, กลุ่มปฐมวัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, การแข่งขันกลุ่มการแข่งขันหุ่นยนต์, กลุ่มสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและกลุ่มการแข่งขัน/ประกวดโครงงาน
ทั้งนี้การจัดการศึกษาท้องถิ่นมีความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยต้องคำนึงถึงมาตรฐานของที่ผู้เรียนพึงได้รับให้สอดคล้องกับมาตรฐานของชาติและเป็นไปตามบริบทของท้องถิ่น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพและแสดงขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics