ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ จัดประกวดแอโรบิคด้านซ์ ระดับประถมศึกษา ชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 10/2560

Spread the love

วันเสาร์ที่  20 มกราคม  2561   ชั้น5 ห้างฯ โอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ จัดประกวดแอโรบิคด้านซ์ ระดับประถมศึกษา ชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 10/2560  โดยมี นายครรชิต กบิลกาญจน์ ปลัดอาวุโส อำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและแขกผู้มีเกียรติ   การจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความสามัคคี ในหมู่คณะให้กับเด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยมี 8โรงเรียน 9 ทีม ดังนี้  โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ   บ้านโปะหมอ  บ้านฉลุง ศรีนครมูลนิธิ    เรวดีพัทลุง   อนุบาลควนขนุน   อนุบาลเรวดีศึกษา  และโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  โดยได้รับความร่วมมือจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 สงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1-3 โดยจะทำเป็นโครงการต่อเนื่องกันไปทุกปี

 

ผลการประกวดมีดังต่อไปนี้
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลควนขนุนทีม A
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ โรงเรียนเรวดีพัทลุง
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป๊ะหมอ
-รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
-รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics