มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ จัดงานสถาปนาคณะผู้บริหารสมัยที่ 13 และงานครบรอบประจำปีที่ 25

Spread the love

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ จัดงานสถาปนาคณะผู้บริหารสมัยที่ 13 และงานครบรอบประจำปีที่ 25

วันที่ 19 ม.ค. 2560 เวลา 16.30 น. มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดงานสถาปนาคณะผู้บริหารสมัยที่ 13 และงานครบรอบประจำปีที่ 25 ณ ชั้น 3 โรงแรม TR ROCK HILL

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิดงานมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งฯ สมัยที่ 13 กล่าวรายงาน โดย นายธรรศพงศ์ โคว้จรูญศรี ประธานการเลือกตั้ง ประธานมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง สมัยที่ 13 และนายพิชิต วัฒนะพยุงกุล ประธานชมรมสมาคมมูลนิธิหาดใหญ่ ในพิธีส่งมอบตราตั้ง และคุณปิติพัฒน์ ชื่นจิตพิทักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาถาวร มอบโลห์เกียรติคุณแก่ คุณวรุณรัตน์ ชุณหวิริยะกุล ประธานมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง ฯ สมัยที่ 12 พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณ และกล่าวแสดงความยินดีกับคุณธนิดา อธิธรากรกุล ประธานมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งฯ สมัยที่ 13 เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสถาปนามูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งฯ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดนิทรรศการ เต๋าบ้อเก็ง “มิตรภาพ ศรัทธา ยั่งยืน” 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics