นิทรรศการศิลปกรรม แลศิลป์ สมิหลา

Spread the love

14 มกราคม  2561   ณ  หอศิลป์สงขลา  ART MILL.SONGKLA ART CENTER   จัดนิทรรศการศิลปกรรมครั้งสำคัญ แลศิลป์ “สมิหลา”  โดย 52 ศิลปินพื้นถิ่นสานศิลป์สงขลา และศิลปินรับเชิญ  กับการเสวนา การพัฒนาสงขลาสู่เมืองศิลปวัฒนธรรม  ภายใต้หัวข้อ “บริบทสงขลาวิถี”  และหัวข้อ “อิสระ”  ได้แก่ คุณธีพจน์  จรูญศรี  ผู้ก่อตั้งหอศิลป์สงขลา    ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(สื่อผสม)  อ.อำมฤทธิ์  ชูสุวรรณ  อดีีตคณบดี คณะจิตรกรรม ม.ศิลปากร  ศิลปินระดับนานาชาติ ประการณ์เวทีโลกโชกโชน  คุณสถาพร  ศรีสัจจัง  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์  อ.ชิโนรส  รุ่งสกุล  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ   คุณจรูญ  ศรียะพันธุ์  ศิลปินสงขลาอาวุโส  ดร.จเร  สุวรรณชาต  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา   อ.พงศกร  จงรักษ์  อาจารย์ประจำ ภาควิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏ สงขลา   อ.พัรา  ผดุงสุนทรารักษ์  อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ  นายพีรพงษ์  ทองคำดี  นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา  นายวสวัตติ์  ริยาพันธ์  นักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  และ นายอดิศร  พรเดชอนันต์  นักศึกษา ม.ทักษิณ สงขลา

บริบทสงขลาวิถี  “เมืองเก่าที่เคยถูกขับขานด้วยสังคมพหุวัฒนธรรม เมืองท่าที่เคยมีความรุ่งเรืองอย่างมากในอดีต ร่องรอยวิถีของสงขลายังคงทิ้งคราบไคลให้เห็น”  วันนี้….ศิลปินเหล่านี้จะเป็นผู้สะท้อนความงามตามทรรศนะนำพาเอาความงามของสงขลาออกมาให้ชื่นชม….

เริ่มชมได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์  2561 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics