ประกวดภาพยนตร์สั้น/สารคดี  “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้”

Spread the love

ขอเชิญประกวดภาพยนตร์สั้น/สารคดี 
พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้

               

                ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ขอเชิญ นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น / สารคดี ภายใต้หัวข้อ พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้ ความยาว 5-10 นาที ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 225,000 บาท

                สำหรับขอบเขตเนื้อหาในภาพยนตร์สั้น / สารคดี ภายใต้หัวข้อ พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการน้อมนำเอาพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รับการสดุดีพระเกียรติคุณจากนานาประเทศ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการสอดแทรกหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับพระอัจฉริยภาพที่ได้รับการสดุดีพระเกียรติคุณมีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1. พระอัจฉริยภาพด้านนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม 2. พระอัจฉริยภาพด้านผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา กังหันน้ำชัยพัฒนา 3. พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 4. พระอัจฉริยภาพด้านผู้คิดค้นพลังงานทดแทน และ 5. พระอัจฉริยภาพด้านผู้ประดิษฐ์คิดค้นโครงการฝนหลวง

                ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-14 ก.พ. 2561 สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.กานต์ธิดา พระธานี โทร. 096-2495362

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics