เปิดแล้ว งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 10 MONEY EXPRO 2020 ภายใต้แนวคิด “WEALTH BEING”

Spread the love

จุรินทร์นำนิพนธ์ลุย กระตุ้นภาคธุรกิจภาคใต้ เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขัน รวมถึงเร่งรัดการเบิกจ่ายภาครัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่
 
 
                วันศุกร์ที่13 พฤศจิกายน 2563   นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 10 MONEY EXPRO 2020   ภายใต้แนวคิด “WEALTH BEING”   ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน  นายสุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.พรรค ปชป.จังหวัดสงขลา  นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงาน  นายชวน หลีกภัย คณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหารธนาคาร และสถาบันการเงินเข้าร่วม 
 
 
ซึ่งวารสารการธนาคาร ได้ดำเนินการจัดงาน MONEY EXPRO 2020 ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “WEALTH BEING” (อยู่ดีมีสุข การลงทุนเพื่อความมั่งคั่งระยะยาว) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการทางธุรกิจในภาคใต้ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชน และผู้บริโภคในภาคใต้ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินจากการลงทุนที่หลากหลาย รวมทั้งให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้เข้าชมงาน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผน และบริหารจัดการทางการเงินของตนเอง และครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือเป็นการเปิดโอกาสสำคัญของ SMEs MICRO SMEs และเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันในรูปแบบใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกลุ่มเกษตรกร รูปแบบกลุ่มสหกรณ์ รูปแบบวิสาหกิจชุมชน หรือรูปแบบอื่นใด ซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ จะได้ใช้งาน MONEY EXPROในครั้งนี้ เป็นโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่มีความหลากหลาย เพื่อนำไปสู่การขยายกิจการ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจในหาดใหญ่ และในภาคใต้มีผลในการขยายตัวเพิ่มขึ้น และที่สำคัญจะส่งผลต่อการกระจายรายได้ กระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบของภาคใต้ และจะมีผลกระจายไปในระบบเศรษฐกิจของทั้งประเทศ โดยในงานดังกล่าวจัดในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
 
นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท. กล่าวถึงมาตราการในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐว่า ผมคิดว่ารัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้การบรรเทาเยียวยา ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งถือว่าทั่วโลกได้รับผลกระทบมาก โดยเฉพาะในภาคการบินก็ดี การท่องเที่ยวก็ดี รวมไปถึงโครงการที่ต่อเนื่องจากการท่องเที่ยว ซึ่งการที่เราขาดนักท่องเที่ยวไปกว่า 40 ล้านคนต่อปี ทำให้รายได้ส่วนนี้หายไป ดังนั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อให้มีเม็ดเงินจากที่อื่นมาทดแทนในเรื่องเหล่านี้ได้ ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ในเรื่องเหล่านี้ ซึ่งรัฐบาลเองก็พยายามที่จะส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นนโยบายคนละครึ่ง หรือเที่ยวทั่วไทยก็ดี ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อนำไปสู่การอัดฉีดการนำงบประมาณไปสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะฐานรากของประเทศเรา โดยในส่วนของท้องถิ่นนอกจากรายได้ของท้องถิ่นโดยตรงแล้ว รายได้งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ท้องถิ่น ก็พยายามเร่งรัดให้มีการเบิกจ่าย ในส่วนของรายได้ของท้องถิ่นเอง ก็ต้องช่วยกันเร่งรัดเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการ เพื่อช่วยกันฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจให้ได้ในขณะนี้
 
 
            รมช.มท.กล่าวต่อว่า ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ก็พยายามที่จะให้เป็นไปตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง หรือในการที่ท้องถิ่นต่างๆที่มีแผนงาน มีโครงการอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนต้องดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าบางอย่างยังล่าช้ากว่าแผนงานอยู่ ก็ต้องพยายามเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่ในส่วนของกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ก็พยายามที่จะใช้กลไกในการเร่งรัดการเบิกจ่ายผ่านกลไกตรงนี้ จึงหวังว่าการใช้จ่ายในภาครัฐ จะเข้ามาทดแทนที่เม็ดเงินของภาคเอกชน ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีการเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2564 ในไตรมาสแรก ก็พยายามให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี ในการเร่งรัดงบประมาณในการใช้สัมมนา หรือการจัดประชุมต่างๆ จึงอยากให้หน่วยงานราชการในจังหวัดต่างๆ นำไปสู่การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเหล่านี้ นั่นก็คือการให้จัดการประชุม การสัมมนาในโครงการต่างๆให้ได้มากที่สุด แต่ขั้นต่ำก็ไม่ควรเกิน 50% ของบประมาณเท่านั้น นี่คือมาตรการที่รัฐจะทำให้เม็ดเงินออกมา เพื่อทดแทนการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ หรือนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขาดหายไป เพื่อโรงแรมขนาดเล็ก หรือขนาดกลางสามารถอยู่ได้ โดยมีเม็ดเงินจากภาครัฐมาจัดประชุม หรือสัมมนา หรือกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในพื้นที่มากขึ้น ตลอดจนถึงโครงการต่างๆก็ให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับทางจังหวัดในเรื่องเหล่านี้อยู่บ้างแล้ว
 
หลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วย รมช. มท. ได้ร่วมตรวจราคาสินค้าในห้างฯ ตามโครงการ พาณิชย์ลดราคา ล๊อตที่7 เพื่อลดภาระของพี่น้องประชาชน
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts