ตัวแทนสมาคมคลองไทย ยื่นหนังสือต่อ ผู้ว่าฯ สงขลา เพื่อเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี เดินหน้าโครงการขุดคลองไทย

Spread the love

ตัวแทนสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยื่นหนังสือต่อ ผู้ว่าฯ สงขลา เพื่อเสนอต่อไปยังนายกรัฐมนตรี เดินหน้าโครงการขุดคลองไทย

เช้าวันนี้ (19 ธ.ค.60) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา  สาขาสงขลา ว่าที่ร้อยตรีไกรธนู  แกล้วทนงค์ และนายนิยม  ชูชื่น ตัวแทนสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา พร้อมคณะ ได้เดินทางมายื่นหนังสือเอกสารการดำเนินงานขุดคลองไทยพร้อมแบบสรุปความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ 5 จังหวัด(สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่)    ต่อ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เพื่อนำเสนอต่อไปยัง นายกรัฐมนตรี ให้เดินหน้าโครงการขุดคลองไทย เพื่อพัฒนาภาคใต้ ต่อไป

 

ทั้งนี้ จุดประสงค์ของโครงการขุดคลองไทยในพื้นที่ภาคใต้   เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีการศึกษาความเหมาะสมในการขุดคลองไทย เพื่อเสนอรัฐบาลตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการคมนาคมขนส่งและพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงสองฝั่งทะเลของประเทศไทย ให้เชื่อมโยงกับระบบการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ของโลก รวมถึงการเชื่อมโยงกับเส้นทาง One Belt One Road ของจีน ซึ่งสามารถตัดเส้นทางไหลของน้ำสู่ทะเลได้ทุกพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ที่คาดว่าคลองไทยแนว 9A พาดผ่าน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics