นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับทุนการศึกษาของชมรมผู้ประกอบการค้าไต้หวัน – ภาคใต้

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับทุนการศึกษาของชมรมผู้ประกอบการค้าไต้หวัน - ภาคใต้
Spread the love

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาของชมรมผู้ประกอบการค้าไต้หวัน ภาคใต้
โดยสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน และบริษัท กรีนริเวอร์ โดยเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา
 
 
ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา    ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา สงขลา       นางสาวธัญญรัตน์ สุชาติพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับทุนการศึกษาของชมรมผู้ประกอบการค้าไต้หวันภาคใต้ โดยสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน และบริษัท กรีนริเวอร์ หลังได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนดังกล่าว
 
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับทุนการศึกษาของชมรมผู้ประกอบการค้าไต้หวัน - ภาคใต้
 
นอกจากนี้ ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ยังได้มอบรางวัล ให้แก่ นางสาวธัญญรัตน์ สุชาติพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สืบเนื่องจากเป็นนักศึกษาที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรืองานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาสถานที่ในถิ่นบ้านเกิด จนเป็นที่ประจักษ์
 
 
นางสาวธัญญรัตน์ กล่าว่า การได้รับทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการดูจากผลการเรียน เมื่อได้รับรางวัลทำให้มีกำลังใจและมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น และต้องพยายามรักษาระดับการเรียนให้ดี ส่วนที่ได้รับรางวัลจากท่านอธิการบดี รู้สึกดีใจ ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ ทำให้มีแรงผลักดันในการเรียน และจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ปกติตนเองมีจิตอาสาช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ต้องขอบคุณท่านอธิการบดีและทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่มอบโอกาสให้นักศึกษาคนนี้
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics