คณะผู้วิจัย จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย “มาตะ ลุ่มน้ำ”

คณะผู้วิจัย จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย "มาตะ ลุ่มน้ำ"
Spread the love

คณะผู้วิจัย จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย “มาตะ ลุ่มน้ำ” ในงาน MATTA FAIR KL MARCH 2024 
ณ MITEC-Malaysia International Trade and Exhibition Centre กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน นำทีมวิจัย “มาตะ ลุ่มน้ำ” ร่วมงาน MATTA FAIR KL MARCH 2024 ตามคำเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 
คณะผู้วิจัย จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย "มาตะ ลุ่มน้ำ"
 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบของประเทศไทย ด้วยการต่อยอดแพลตฟอร์มการจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยว “มาตะ ลุ่มน้ำ” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เข้าร่วมงาน MATTA FAIR KL MARCH 2024 งานจัดแสดงสินค้าท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ณ MITEC-Malaysia International Trade and Exhibition Centre กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 
คณะผู้วิจัย จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย "มาตะ ลุ่มน้ำ"
 
ภายในงาน รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ และคณะผู้วิจัยได้นำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบหนึ่งเดียวของประเทศไทย และ 1 ใน 117 ที่ทั่วโลก ผ่านแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ท่องเที่ยว “มาตะ ลุ่มน้ำ” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยนักท่องเที่ยวในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร โดยแพลตฟอร์มฯ มี 10 ภาษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง กิจกรรมต่างๆ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก
 
 
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ กล่าวว่า “การเข้าร่วมงาน MATTA FAIR KL MARCH 2024 ครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม ‘มาตะ ลุ่มน้ำ’ แก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและต่างชาติ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบฯ ที่ประกอบด้วย จังหวัด สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ได้ง่ายยิ่งขึ้นทั้งทางรถไฟ รถยนต์ และเครื่องบิน
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศไทยและมาเลเซีย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบของไทย ต่อไป
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics