อว.ม.อ. ประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมฮาลาล

อว.ม.อ. ประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมฮาลาล
Spread the love

📣📣อว.ม.อ. ประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมฮาลาล👍

อว.ม.อ. ประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมฮาลาล

📌วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมฮาลาล ณ ห้องประชุม Science Stone อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา ด้วยความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อว.ม.อ. ประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมฮาลาล อว.ม.อ. ประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมฮาลาล

📌โดยการประชุมดังกล่าว ได้มีการแนะนำภารกิจต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการฮาลาล ได้แก่ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ โดย รศ.อาซีซัน แกสมาน รวมถึงภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนวัตกรรมฮาลาล โดย ผศ.คำรณ พิทักษ์

อว.ม.อ. ประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมฮาลาล อว.ม.อ. ประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมฮาลาล

📌นอกจากนี้ ยังมีการหารือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการด้านฮาลาลในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และการส่งเสริมนักศึกษาไทยในต่างประเทศให้มีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยทั้ง 4 หน่วยงานนับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการฮาลาลไทย เพื่อก้าวไปสู่ตลาดฮาลาลโลก

อว.ม.อ. ประสานความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมฮาลาล

⛰️ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

#อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#นิคมวิจัยแห่งแรกของภาคใต้
#PSUSCIENCEPARK #STSP
#SCIENCEPARKสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics