สุดเจ๋ง! นศ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ Flexsim

สุดเจ๋ง! นศ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ Flexsim
Spread the love

สุดเจ๋ง! นศ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ

แข่งขันทักษะสร้างแบบจำลองสถานการณ์ทางอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Flexsim

สุดเจ๋ง! นศ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ Flexsim

             นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา โชว์ผลงานสุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะสร้างแบบจำลองสถานการณ์ทางอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Flexsim เวทีแข่งขันทักษะวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

           นายพิริยะ สรรพเพทยพิศาล และ นายธรรมรัตน์ คล้ายน่วม นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)   ซึ่งมี ผศ.ดร.กุลยุทธ บุญเซ่ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การแข่งขันทักษะสร้างแบบจำลองสถานการณ์ทางอุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรม Flexsim” จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพนักศึกษา เครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จ.พิษณุโลก

สุดเจ๋ง! นศ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ Flexsim

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics