ภาคีเครือข่ายองค์กรนักธุรกิจมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจัด BRAINSTORM SME ครั้งที่ 1 

ภาคีเครือข่ายองค์กรนักธุรกิจมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจัด BRAINSTORM SME ครั้งที่ 1 
Spread the love

ภาคีเครือข่ายองค์กรนักธุรกิจมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจัด BRAINSTORM SME ครั้งที่ 1 

ภาคีเครือข่ายองค์กรนักธุรกิจมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจัด BRAINSTORM SME ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2567  ณ  ห้องอานานัส ชั้น 4 โรงแรมญันนะตีย์  อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา  ภาคีเครือข่ายองค์กรนักธุรกิจมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่ SME สมาพันธ์เอสเอ็มดีไทย ภาคใต้  เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้และสำนักงานเขตจังหวัดสงขลา ร่วมจัด BRAINSTORM SME ครั้งที่ 1 

ภาคีเครือข่ายองค์กรนักธุรกิจมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจัด BRAINSTORM SME ครั้งที่ 1  ภาคีเครือข่ายองค์กรนักธุรกิจมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจัด BRAINSTORM SME ครั้งที่ 1 

โดยมีตัวแทนกล่าวต้อนรับ  พตอ.ทวี  สอดส่อง  รมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรม และเลขาธิการ ศอบต. พร้อมยื่นหนังสือ ขอขยายพื้นที่เพื่อรองรับการใช้อัตรากำไรพิเศษ Soft loan สู่ จ.สงขลาและจ.สตูล

พร้อมกันนี้ ดร.อิสมาอึลลุตฬี  จะปะกียา อธิการบดี ม.ฟาฏอนี  กล่าวถึงความสำคัญของภาครัฐบาล ในการสนับสนุนด้านการเงินที่ฮาลาล ให้แก่ผู้ประกอบการมุสลิมในพื้นที่ 5 จชต.

และ ดร.มะรอนิง  สาแลมิง  ประธานบอร์ดชารีอะห์ธนาคารอิสลามฯ กล่าวถึงบทบาทมของธนาคารอิสลามฯ ในพื้นที่ 5 จชต.

ภาคีเครือข่ายองค์กรนักธุรกิจมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจัด BRAINSTORM SME ครั้งที่ 1 

ทางด้าน พตท.วรรณพงษ์  คชรักษ์  เลขาธิการศูนย์อำนวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวถึงบทบาท ศอบต.ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จชต. 

ส่วนพตอ.ทวี  สอดส่อง  รมต.ว่าการกระทรวงยุติธรรม  ร่วมกล่าวให้กำลังใจและช่วยเหลือกับภาคีเครือข่ายองค์กรทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics