นศ.รัฐประศาสนศาสตรฯ มรภ.สงขลา ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ สื่อศิลปะพื้นบ้านหนังตะลุง

Spread the love

นศ.รัฐประศาสนศาสตรฯ มรภ.สงขลา ชนะเลิศอันดับ ระดับประเทศ
ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สื่อศิลปะพื้นบ้านหนังตะลุง

 

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม นักศึกษาทีมเยาวชนสิงห์สมิหลา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สื่อศิลปะพื้นบ้านหนังตะลุง เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิทธิผู้สูงวัยเติมเต็มความห่วงใยสู้ภัย COVID-19 รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดงานพิธีการรับโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แก่เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ใน โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing Up for Human Rights) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ในการนี้ ทีมเยาวชนสิงห์สมิหลา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ซึ่งประกอบด้วย นางสาววารีดา เจ๊ะนิ นางสาวสุระจิตร์  เอียดแสง นางสาวพรรณรายณ์ ภูมิงาม นายขจรศักดิ์ ทับทิมทอง และ นายธรรมรัตน์ จันทภาโส นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ภายใต้การควบคุมดูแลของ อาจารย์กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ระดับประเทศ รับโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท ในการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สื่อศิลปะพื้นบ้านหนังตะลุง เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิทธิผู้สูงวัยเติมเต็มความห่วงใยสู้ภัย COVID-19” ในหัวข้อ สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ระดับอุดมศึกษา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts