ไอแบงก์ เข้าเยี่ยมแสดงความคารวะและยินดี นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

 ไอแบงก์ เข้าเยี่ยมแสดงความคารวะและยินดี นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย
Spread the love

 ไอแบงก์ เข้าเยี่ยมแสดงความคารวะและยินดี นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย 

 ไอแบงก์ เข้าเยี่ยมแสดงความคารวะและยินดี นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

วันนี้ (31 มกราคม 2567) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นายระบิล พรพัฒน์กุล กรรมการและประธานอนุกรรมการบริหาร นางอัมพร ปุรินทวรกุล กรรมการ นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล กรรมการ และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง ประธานที่ปรึกษา นายสันติ เสือสมิง ที่ปรึกษา และนายเสนีย์ อยู่เป็นสุข ที่ปรึกษา เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความคารวะและยินดีกับ นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย หลังจากได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรี ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

 ไอแบงก์ เข้าเยี่ยมแสดงความคารวะและยินดี นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เป็นบุคคลที่มีคุณูปการด้านศาสนาอิสลามมากมาย โดยเฉพาะเรื่องการเงินการธนาคารตามหลักชะรีอะฮ์ท่านถือเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย ท่านดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษา (ด้านศาสนา) ตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 บุคคลแรกของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการธนาคารในปี 2546 จนถึงปี 2555 รวมระยะเวลา 9 ปี ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคาร เพื่อให้การประกอบธุรกิจของธนาคารไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม จากนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญการด้านการเงินอิสลาม ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นตำแหน่งล่าสุดก่อนได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรี ในปัจจุบัน

 ไอแบงก์ เข้าเยี่ยมแสดงความคารวะและยินดี นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี คนที่ 19 แห่งราชอาณาจักรไทย

ในนามคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอร่วมแสดงความคารวะและยินดีกับท่านจุฬาราชมนตรี นายอรุณ บุญชม และอำนวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป และในโอกาสนี้ ท่านได้ขอพรให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ เพื่อความยั่งยืน เคียงข้างพี่น้องมุสลิมและชาวไทยทุกคน ตลอดไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics