มรภ.สงขลา ผนึก “ทน.สงขลา-องค์กรพันธมิตร” คว้ารางวัลการท่องเที่ยวยั่งยืนอาเซียน

มรภ.สงขลา ผนึก “ทน.สงขลา-องค์กรพันธมิตร” คว้ารางวัลการท่องเที่ยวยั่งยืนอาเซียน
Spread the love

มรภ.สงขลา ผนึก “ทน.สงขลา-องค์กรพันธมิตร” ร่วมผลักดันชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา-ชุมชนเกาะยอ คว้ารางวัลการท่องเที่ยวยั่งยืนอาเซียน

มรภ.สงขลา ผนึก “ทน.สงขลา-องค์กรพันธมิตร”  คว้ารางวัลการท่องเที่ยวยั่งยืนอาเซียน

มรภ.สงขลา ผนึกเทศบาลนครสงขลา ภาคีเครือข่าย 20 หน่วยงาน ร่วมผลักดันชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา ชุมชนเกาะยอ รับรางวัลการท่องเที่ยวยั่งยืนอาเซียน ประเภทเขตเมืองและประเภทเขตชนบท เชื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนในท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพก้าวสู่ความสำเร็จระดับประเทศ

มรภ.สงขลา ผนึก “ทน.สงขลา-องค์กรพันธมิตร”  คว้ารางวัลการท่องเที่ยวยั่งยืนอาเซียน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ซึ่งได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา ให้ ดร.โชติกา รติชลิยกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา และ นางเยาวรัตน์ อมรปิติเจริญ หัวหน้างานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัลการท่องเที่ยวยั่งยืนอาเซียน (Asean Sustainable Tourism Awards 2024) ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา ได้รับรางวัลประเภทเขตเมือง และ ชุมชนเกาะยอ ได้รับรางวัลประเภทเขตชนบท (ซึ่งจะเข้ารับรางวัลอีกครั้ง ณ กรุงเทพมหานคร)

ทั้งนี้ มรภ.สงขลา ได้ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา (ทน.สงขลา) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 20 หน่วยงาน ในการสมัคร จัดทำข้อมูล เตรียมพื้นที่ตรวจประเมิน เพื่อส่งพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาและชุมชนเกาะยอ เข้าร่วมประกวด โดยคณะทำงานของ มรภ.สงขลา อาทิ ผศ.ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว จนทำให้เมืองเก่าสงขลาและชุมชนเกาะยอ ได้รับรางวัลการท่องเที่ยวยั่งยืนในระดับอาเซียน และได้เข้ารับรางวัลที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในครั้งนี้

คณะทำงานขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร และทีมทำงานจากทุกภาคส่วนที่สนับสนุนข้อมูลเพื่อจัดทำเล่มรายงานส่งเข้าประกวด จนชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาและชุมชนเกาะยอ ได้รับรางวัล ASEAN CLEAN TOURIST CITY STANDARD ประจำปี 2567 เป็นการพลิกโฉมสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน ระดับอาเซียน อีกทั้งยังมีภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันทักษิณคดีศึกษา ชาวชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการทั้ง 2 พื้นที่ร่วมมือกันให้ข้อมูลเพื่อส่งเข้าประกวด จนได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต

“ทางเราเล็งเห็นว่าทางชุมชนเกาะยอมีความโดดเด่นด้านอาหารการกิน ในขณะที่สงขลาก็มีแหล่งอาหารการกินที่น่าสนใจจำนวนมาก ดังนั้น เราจึงเล็งเห็นศักยภาพของทั้งสองชุมชน และได้ดึงจุดเด่นเหล่านั้นออกมานำเสนอสู่สาธารณชน จึงนำมาสู่การได้รับรางวัลในครั้งนี้” ดร.โชติกา กล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics