ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา จับมือ ธ.ออมสินภาค 18  ลงพื้นที่เฟ้นหากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

Spread the love

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา จับมือ ธ.ออมสินภาค 18  ลงพื้นที่เฟ้นหากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา จับมือธนาคารออมสินภาค 18 ลงพื้นที่ อ.รัตภูมิ อ.สิงหนคร อ.กระแสสินธุ์ อ.สะบ้าย้อย อ.เมืองสงขลา คัดเลือก 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2567  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย นางสาวอมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 18 นำโดย นายธัชกวินท์ รัตตโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน หน่วยพัฒนาและสังคมและชุมชน ลงพื้นที่อำเภอรัตภูมิ อำเภอสิงหนคร อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อสำรวจและคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อม และมีศักยภาพที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์/บริการให้ดีขึ้น สำหรับเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา จับมือ ธ.ออมสินภาค 18  ลงพื้นที่เฟ้นหากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ทั้งนี้ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่

1. วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนร้อยพันธุ์สุวรรณมณี ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองโอน ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

3. วิสาหกิจชุมชนทอผ้ากระแสสินธุ์ ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

4. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบาโหย ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และ

5. วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโหนด ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics