ม.อ. ผนึกหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ-เอกชนจัดแถลงข่าวงาน SITE2024: Southern Innovation and Technology Expo 

ม.อ. ผนึกหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ-เอกชนจัดแถลงข่าวงาน SITE2024: Southern Innovation and Technology Expo 
Spread the love

ม.อ. ผนึกหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ-เอกชนจัดงาน SITE2024
เฟ้นสุดยอดนวัตกรรมด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร สุขภาพ ต่อยอดธุรกิจภาคใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผนึกเครือข่ายวิชาการและภาคธุรกิจทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดงาน SITE2024 งานแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งใหญ่  ดึงหน่วยงานรัฐและเอกชนชั้นนำด้าน พลังงาน  ดิจิทัล อาหารและการเกษตร และสุขภาพ กว่า 350 ราย  ร่วมจัดแสดงสินค้าและบริการล้ำสมัย  พร้อมนำนวัตกรรมและโครงงานจากนักวิจัยกว่า 200 โครงงาน  เพื่อต่อยอดเทคโนโลยีให้กับภาคธุรกิจสู่อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง  คาดจะมีผู้ร่วมชมงานกว่า 12,000 คน

วันจันทร์ที่ 8  มกราคม 2567 เวลา 12.30 น. – 14.30 น. ณ ห้องประชุม 210 สนง.อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดให้มีการแถลงข่าว  SITE2024 : Southern Innovation and Technology Expo   โดยมี   หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ ม.อ. กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่รวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำ ด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร สุขภาพ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและยกระดับคุณภาพสังคม SITE2024 : Southern Innovation and Technology Expo โดยแรงผลักดันที่สำคัญจากการสนับสนุนของบรรดาศิษย์เก่าที่เติบโตก้าวหน้าในภาคธุรกิจชั้นนำทั่วทั้งประเทศไทย ทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวจะบรรลุสมประสงค์ไม่ได้เลย หากขาดการขับเคลื่อนด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า ม.อ. มีความเป็นเลิศในการผลิตทรัพยากรบุคคลและเป็นแกนหลักในการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในทุกมิติ

สำหรับการจัดงาน SITE2024: Southern Innovation and Technology Expo ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางแบรนด์ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด ด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร และสุขภาพแบบครบวงจร และเป็นตัวกลางเชื่อมเส้นทางสู่ความสำเร็จสำหรับนักลงทุน SMEs และนักวิจัยผ่านการจัดแสดงสินค้าและร่วมงานจับคู่ธุรกิจ รวมทั้งในงานยังมีการอัพเดทเทรนด์และนวัตกรรมใหม่พร้อมพบปะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเมกะเทรนด์ในอุตสาหกรรม ตลอดจนเปิดโลกและขยายโอกาสให้ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร และสุขภาพล้ำสมัยที่ “มากกว่า” อย่างน่าจดจำ

การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นงานที่สำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำ ด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร และสุขภาพอย่างครบวงจร ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและยกระดับคุณภาพสังคม และจะเป็นจุดนัดพบของผู้ที่อยู่ในธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจแบบตัวต่อตัว (one-on-one) ซึ่งทางผู้จัดงานได้ยกทัพบรรดาผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน เพื่อทำให้เกิดการขายสินค้าล่วงหน้าแก่กลุ่มเป้าหมาย อันเป็นศูนย์รวมของธุรกิจที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ ก่อให้เกิดการกระจายการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง นับเป็นการสร้างมรดกอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้นกับเมืองด้วยการใช้งานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ งาน SITE2024 กล่าวว่า การจัดงาน SITE2024 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งรัฐ และเอกชน รวมถึงศิษย์เก่าที่มาร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ โดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษาและเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์กว่า 200 ผลงาน อาทิ Gowing Green With PSU คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สีเหลวและสีผงที่ได้จากพืชธรรมชาติผสมดินขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นกายภาพกล้ามเนื้อหายใจแบบชาญฉลาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดมทะเล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น

ภายในงานได้นำบริษัทชั้นนำกว่า 50 ราย รวมกว่า 80 บูธ มาจัดแสดงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย อาทิ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท จีอาร์อี คอมโพสิท จำกัด บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีพีโฟตอน จำกัด PSU EV บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดบริษัท โอ.ซี.อาร์. จำกัด บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น และยังมีกลุ่มนักวิจัยเข้ามาจัดแสดงงานวิจัย และนวัตกรรมอีกกว่า 100 ราย และยังได้จัดแสดงผลงานโครงการของนักศึกษาอีกกว่า 50 ราย รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมชมงานยังได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้าอาหาร และสินค้าเกษตรที่มาเข้าร่วมงานกว่า 50 ราย โดยคาดว่าในการจัดงาน SITE2024 จะมีนักธุรกิจ การค้า การลงทุนประชาชนผู้สนใจและนักศึกษามาร่วมชมงานกว่า 12,000 คน และตัวแทนจากบริษัทต่าง ๆ กว่า 1,000 ราย เข้ามาร่วมชมงานเพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองต่อไปในอนาคต

ในการจัดงาน SITE2024 ยังมีไฮไลท์ที่สำคัญ เพื่อเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะมีการประชุมวิชาการ The 10th International Conference on Engineering and Technology (ICET) และ การสัมมนาสุดยอดนวัตกรรม จาก Keynote Speaker ระดับแถวหน้าในภาคอุตสาหกรรม ทั้งของภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมทั้งยังได้จัดนิทรรศการ Showcase ผลงานนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และผลงานโครงการนักศึกษา พร้อมทั้งกิจกรรม Workshop และ คอร์สอบรมต่างๆ มากมาย

รวมทั้งยังได้จัดงาน Networking Dinner เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้บริหาร นักธุรกิจ และนักวิจัย ชมการแสดง Highlight Show และการแสดงศิลปวัฒนธรรมและอาหารท้องถิ่นของภาคใต้ และยังพบกับ บริษัทชั้นนำกว่า 50 บริษัท มาเปิดรับสมัครหาบุคลากรใน SITE Job Fair

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในงาน SITE2024 โดยจะจัดแสดงนวัตกรรมพร้อมใช้เชิงพาณิชย์กว่า 20 ผลงาน บูธผู้ประกอบการเด่นในโครงการอุทยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 บูธ การให้คำปรึกษาและการบริการต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์   

          สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ฝากถึงการสนับสนุนการจัดงาน SITE2024 ในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับงานแสดงสินค้านวัตกรรมในภูมิภาคให้มีความแข็งแกร่ง และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเชื่อมั่นว่าการจัดงานนี้จะสามารถเป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าทางด้านนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ และจะเป็นอีกจุดหมายปลายทางของธุรกิจไมซ์ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติในระยะยาวได้

นายอดิศร ตันเองชวน  ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้นำสมาชิก ใน 14 จังหวัดเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีความคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ระหว่างภาครัฐ และเอกชน ทั้งสภาอุตสาหกรรมฯ หอการค้าฯ สภาธนาคาร การท่องเที่ยว และ SME ที่จะได้มีส่วนร่วมกับ ม.อ. ในการนำนวัตกรรมต่างๆ ไปต่อยอดในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ ที่จะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

คุณณัฐนนท์ พงษ์ธัญญะวิริยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้า กล่าวว่า หอการค้าได้นำสมาชิกใน 14 จังหวัด เข้าร่วมงานเพื่อต่อยอดธุรกิจ และเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้และระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาการค้าและการลงทุน ผ่านกลไกงาน SITE2024 และใช้พลังของ Business Matching ในการจับคู่ธุรกิจ สร้าง Supply Chain ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ฝ่าได้ทุกความท้าทายทางเศรษฐกิจ และเป็นจุดศูนย์กลางของการพบปะของเหล่านักลงทุนชั้นนำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

นายธรณินทร์ พิชญางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัยที่ 13 ศิษย์เก่ารุ่น 15   กล่าวว่า ในฐานะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความภาคภูมิใจและยินดีที่จะนำเสนอผลงานนวัตกรรมของเรา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดงาน SITE2024 ที่ถือได้ว่าเป็นงานทางด้านนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ซึ่งจะช่วยกระจายนวัตกรรมต่างๆ ที่มีไปสู่ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆด้วย

นายเทิดศักดิ์  พ่วงจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัยที่ 14  ศิษย์เก่ารุ่น 16 กล่าวว่า การจัดงาน SITE2024 นอกจากจะเป็นงานที่นำเสนอนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร สุขภาพ ยังเป็นเวทีพับปะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะช่วยต่อยอดผลงานวิชาการ และนวัตกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายสุเทพ คงเทศ ที่ปรึกษาคณบดี ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ กล่าวว่า ม.อ. ก่อตั้งมากว่า 55 ปีแล้ว ซึ่งมีความพร้อมในทุกๆด้าน ในฐานะศิษย์เก่ามีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งงาน SITE2024 ถือเป็นงานใหญ่ของ ม.อ. และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้นำผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร สุขภาพมาจัดแสดง และเกิดการต่อยอดในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการเจรจาธุรกิจอันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

          ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้า บริการ และนวัตกรรมด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร สุขภาพ SITE2024: Southern Innovation and Technology Expo ได้ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) หาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics