รพ.สงขลา จับมือ โลตัสสงขลา สร้าง Role model หน่วยบริการสุขภาพ ตามนโยบาย Quick win

รพ.สงขลา จับมือ โลตัสสงขลา สร้าง Role model หน่วยบริการสุขภาพ ตามนโยบาย Quick win
Spread the love

รพ.สงขลา จับมือ โลตัสสงขลา สร้าง Role model หน่วยบริการสุขภาพ ตามนโยบาย Quick win

วันนี้ (8 มกราคม 2567) เวลา 14.30 น. ที่หน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาสงขลา นายแพทย์สวัสดิ์   อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานเปิด หน่วยบริการสุขภาพ รพ.สงขลา สาขาโลตัสสงขลา โดยมี สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 12  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ผอ.รพ.สงขลา ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ผู้แทนผู้จัดการ โลตัส สาขาสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี

รพ.สงขลา จับมือ โลตัสสงขลา สร้าง Role model หน่วยบริการสุขภาพ ตามนโยบาย Quick win
รพ.สงขลา จับมือ โลตัสสงขลา สร้าง Role model หน่วยบริการสุขภาพ ตามนโยบาย Quick win

       
นายแพทย์สวัสดิ์   อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 กล่าวว่า การเปิดบริการหน่วยบริการสุขภาพ รพ.สงขลา สาขาโลตัสสงขลา ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ดีที่จะเพิ่มจุดบริการให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็ว จะเป็น Role model (แบบอย่าง ) ทั้งในส่วนของการบริการเจาะเลือดล่วงหน้าก่อนวันนัด เป็นการลดระยะเวลารอคอยทางห้องปฏิบัติการและในส่วนของการบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้โดยไม่ต้องไปแออัดที่่โรงพยาบาล ผมมีความยินดีที่ได้เห็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับโลตัส สาขาสงขลา ในการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมนโยบายสุขภาพ ยกระดับการสาธารณสุขของไทย

คุณสมพิศ เต็งเฉี้ยง ผู้จัดการโลตัส สาขาสงขลาให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สนับสนุนพื้นที่ให้มีหน่วยบริการสุขภาพ ในสาขา ซึ่งการทำงานร่วมกับภาครัฐ และประชาชน เป็นนโยบายของบริษัทที่จะช่วยเหลือ การบริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้มากที่สุด

นายแพทย์สวัสดิ์   อภิวัจนีวงศ์ กล่าวอีกว่า นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 มีนโยบาย Quick win โครงการการแพทย์ปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลใกล้บ้าน  ไม่ต้องเสียเวลารอรับการบริการที่โรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว มาโรงพยาบาลลดลง  สามารถลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาล และจะทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics