เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาน้ำถุงยังชีพ และยารักษาโรคมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.สทิงพระ

Spread the love

วันที่  ( ๖ ธ.ค.๖๐)   นางนฤมล    พัฒนรัฐ   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  และผู้แทนสถานีกาชาดสิรินธร ๑๒ ทุ่งสง  ได้นำถุงยังชีพ น้ำดื่ม ยารักษาโรค   จำนวน ๑,๔๐๐  ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในอำเภอสทิงพระ  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมสูง  และท่วมขังค่อนข้างนาน เนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ติดกับทะเลสาบสงขลา   นอกจากต้องรับน้ำจากจังหวัดพัทลุง  และพื้นที่อื่นๆของจังหวัดสงขลาแล้ว  บางช่วงยังประสบภาวะน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำไม่สามารถระบายลงสู่อ่าวไทยได้  สถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้หนักกว่าปีที่ผ่านมา  ระดับน้ำสูง  และท่วมในพื้นที่เป็นวงกว้าง  บ้านเรือนราษฎรบางจุดถูกน้ำท่วมหนัก บางส่วนต้องอพยพไปอาศัยบ้านญาติ  และนำสัตว์เลี้ยงมาอาศัยบนถนน พร้อมจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย 

               นางนฤมล   พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  ได้กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยว่า  ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาได้เตรียมถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้ประชาชนประมาณ ๕,๐๐๐  ชุด และได้ออกเยี่ยมเยียนทุกพื้นที่  ทั้งผู้ประสบภัย  ผู้ป่วย  และผู้สูงอายุ เพื่อให้การดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง และช่วยแบ่งเบาภารกิจของทางอำเภอที่ประสบอุทกภัย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics