จังหวัดสงขลาระดมทุกภาคส่วนออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณรอบลุ่มทะเลสาปสงขลา

Spread the love

 จังหวัดสงขลายังประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร  สทิงพระ กระแสสินธุ์  และอำเภอระโนด  ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มคาบสมุทรสทิงพระที่มีทั้งทะเลสาปสงขลา และอ่าวไทยขนาบทั้งสองข้าง  นอกจากประสบภาวะฝนตกหนักในพื้นที่แล้วยังต้องรับน้ำจากจังหวัดพัทลุงที่ไหลลงสู่ทะเลสาปสงขลา และภาวะน้ำทะเลหนุน ทำให้ระดับน้ำค่อนข้างสูง  และท่วมขังนานประมาณ  ๑  สัปดาห์แล้ว ทางจังหวัดสงขลาได้ระดมทุกภาคส่วนออกช่วยเหลือประชาชน 

โดยในวันนี้  (๖  ธ.ค. ๖๐)  นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้น้ำดื่มที่รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา  อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และภาคเอกชน กว่า ๒๕,๐๐๐  ขวด   พร้อมยารักษาโรคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นอำเภอระโนด  ซึ่งขณะนี้ได้ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ทั้ง  ๑๒ ตำบล ๗๓ หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อนประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักที่สุดคือที่ตำบลบ้านขาว และตำบลตะเครียะ   

             นายขจรศักดิ์   เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในส่วนการช่วยเหลือประชาชน  ทางจังหวัดสงขลา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกพื้นที่  พร้อมทั้งได้เปิดครัวปรุงอาหารส่งไปให้ครอบครัวที่บ้านถูกน้ำท่วมสูงไม่สามารถประกอบอาหารได้ การออกหน่วยแพทย์ตรวจรักษาโรค  ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น   อย่างไรก็ตามจากการสำรวจในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยภัยประชาชนส่วนใหญ่ต้องการน้ำดื่ม  และยารักษาโรคน้ำกัดเท้า  เนื่องจากน้ำแช่ขังนานทำให้ประชาชนเริ่มมีอาการคันเท้า   บางรายมีแผลพุพอง   และเท้าเปื่อย ซึ่งทางจังหวัดสงขลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้เร่งให้การตรวจรักษาและนำยาสามัญประจำบ้านไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยด้วย สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่  ๔ อำเภอคงต้องเฝ้าระวังอีกระยะ เนื่องจากศูนย์อุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกไก้ประกาศแจ้งเตือนว่าจะยังมีฝนตกหนักในพื้นที่อีกระลอกในช่วงวันที่ ๗-๘ ธันวาคม นี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts