กกท.ภาค 4 จัดวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี2564

Spread the love

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม  2564 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   ได้จัดกิจกรรม วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมี นายเจษฎา  จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด  

 

โดยมี นางสุรียพรรณ์  ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   ท่านปกครอง จินดาพล  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายพรรณภพ  อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ  ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดกิจกรรม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารภาคเอกชน นักกีฬา แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับวันกีฬาแห่งชาติ ในครั้งนี้ จัดเพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) และร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) และเพื่อเป็นการกระตุ้นในเยาวชน ประชาชน เห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา การออกกำลังกายและการมีส่่วนร่วมในกิจกรรมกีฬามากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้สำนักงาน กกท.ภาค 4 ได้มอบเสื้อเบลเซอร์ กกท. เสื้อสามารถ และโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนด้านการกีฬาของ กกท.ภาค 4 อีกด้วย  

1.เสื้อเบลเซอรฺ์ กกท.ประกอบด้วย

-.นายพิเชษฐ์  จันทวี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

-.ดร.เกษม  พันธุสระ  เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา

-.ร.ต.ต.เฉลิม  นวลนิล

2.เสื้อสามารถผู้ประสานงานด้านกีฬาดีเด่น

-นายนอบ  เครือแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่พลศึกษาแห่งประเทศไทย

3.โล่ประกาศเกียรติคุณให้จำนวน 24 หน่วยงาน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts