มรภ.สงขลา เข้ารับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 2 ในฐานะสถาบันบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะกว่า 5 ปี

มรภ.สงขลา เข้ารับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 2 ในฐานะสถาบันบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะกว่า 5 ปี
Spread the love

มรภ.สงขลา เข้ารับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 2 ในฐานะสถาบันบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะกว่า 5 ปี รวมปริมาณโลหิตกว่า 4,950 หน่วย

มรภ.สงขลา เข้ารับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 2 ในฐานะสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นานกว่า 5 ปี รวมปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคกว่า 4,950 หน่วย

วันที่ 3 มกราคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561-2565 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12 ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา และ สตูล ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยตัวแทนของมหาวิทยาลัย เข้ารับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 2 ในฐานะเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 5 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 4,950 หน่วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics