“ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร” คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ม.แม่โจ้

“ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร” คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ม.แม่โจ้
Spread the love

“ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร” คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ม.แม่โจ้
 
“ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร” คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ม.แม่โจ้
 
“ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร” คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นจาก ม.แม่โจ้ เจ้าตัวเผยมุ่งมั่นเป็นแหล่งพลังงาน สร้างชื่อเสียงและธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้ารับโล่เกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ในวาระครบรอบ 40 ปี ไม้ผลคืนถิ่น และ 90 ปี แม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
 
ผศ.ดร.ศุภัครชา กล่าวว่า ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้มาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทุกคนล้วนถูกหล่อหลอมเจียรนัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จนประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ และเป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมไปพัฒนาประเทศชาติ ทุกครั้งที่ได้เดินทางไปทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ต่าง ๆ ตนรู้สึกภูมิใจทุกครั้ง นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมาจวบจนปีที่ 90 นี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทำคุณูปการมากมาย ขอขอบคุณชมรมศิษย์เก่าไม้ผลแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้เกียรติมอบรางวัลอันทรงเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น ในงาน 40 ปี ไม้ผลคืนถิ่น 90 ปี แม่โจ้ ในครั้งนี้ พวกตนพร้อมจะเป็นแหล่งพลังงานกระจายออกไปเติมพลัง เชื่อมโยง สร้างชื่อเสียง และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติยศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สืบไป
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics