ผู้ว่า ฯ สงขลากำชับหน่วยงานเร่งหาแนวทางลดผลกระทบจากกำแพงกันคลื่นหาดท่าบอน ระโนด มุ่งแก้ไขปัญหาเป็นกรณีเร่งด่วน

ผู้ว่า ฯ สงขลากำชับหน่วยงานเร่งหาแนวทางลดผลกระทบจากกำแพงกันคลื่นหาดท่าบอน ระโนด มุ่งแก้ไขปัญหาเป็นกรณีเร่งด่วน
Spread the love

🚩ผู้ว่า ฯ สงขลากำชับหน่วยงานเร่งหาแนวทางลดผลกระทบจากกำแพงกันคลื่นหาดท่าบอน ระโนด มุ่งแก้ไขปัญหาเป็นกรณีเร่งด่วน
 
ผู้ว่า ฯ สงขลากำชับหน่วยงานเร่งหาแนวทางลดผลกระทบจากกำแพงกันคลื่นหาดท่าบอน ระโนด มุ่งแก้ไขปัญหาเป็นกรณีเร่งด่วน
 
วันพุธที่ 3 มกราคม 2567) เวลา 09.15 น. นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายอำนวย พิณสุวรรณ) และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ในการรับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกำแพงกันคลื่นหาดท่าบอน นำโดย นายอภิศักดิ์ ทัศนี กับตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ รวม 12 คน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นระยะทาง ประมาณ 4 กิโลเมตร บ้านเรือนกว่า 100 ครัวเรือน
 
ผู้ว่า ฯ สงขลากำชับหน่วยงานเร่งหาแนวทางลดผลกระทบจากกำแพงกันคลื่นหาดท่าบอน ระโนด มุ่งแก้ไขปัญหาเป็นกรณีเร่งด่วน ผู้ว่า ฯ สงขลากำชับหน่วยงานเร่งหาแนวทางลดผลกระทบจากกำแพงกันคลื่นหาดท่าบอน ระโนด มุ่งแก้ไขปัญหาเป็นกรณีเร่งด่วน
 
ต่อมาในเวลา 11.00 น. ณ ห้อง CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ได้มีการประชุมหาแนวทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าว โดย นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 สงขลา และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา โดยความต้องการของตัวแทนเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ฯ ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเป็นกรณีเร่งด่วนก่อนบ้านเรือนจะไหลลงทะเล
 
 
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา จังหวัดจะแต่งตั้งคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาข้างต้น และในช่วงบ่ายของวันนี้ (เวลาประมาณ 15.00 น.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
 
ผู้ว่า ฯ สงขลากำชับหน่วยงานเร่งหาแนวทางลดผลกระทบจากกำแพงกันคลื่นหาดท่าบอน ระโนด มุ่งแก้ไขปัญหาเป็นกรณีเร่งด่วน
 
🚩ท้ายนี้ ตัวแทนเครือข่าย ฯ ได้ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และทีมงาน ที่ได้อำนวยความสะดวกและพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอข้างต้น และยุติการเรียกร้อง ในเวลา 12.30 น.
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics