สคร. 12 สงขลา รณรงค์ เที่ยวปีใหม่อุ่นใจ ไม่นำโรคภัยไปติดครอบครัว เน้นย้ำ ปาร์ตี้ปลอดโรค เดินทางปลอดภัย

สคร. 12 สงขลา รณรงค์ เที่ยวปีใหม่อุ่นใจ ไม่นำโรคภัยไปติดครอบครัว เน้นย้ำ ปาร์ตี้ปลอดโรค เดินทางปลอดภัย
Spread the love

สคร. 12 สงขลา รณรงค์ เที่ยวปีใหม่อุ่นใจ ไม่นำโรคภัยไปติดครอบครัว

เน้นย้ำ ปาร์ตี้ปลอดโรค เดินทางปลอดภัย

          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลารณรงค์ เที่ยวปีใหม่อุ่นใจ ไม่นำโรคภัยไปติดครอบครัว เน้นย้ำปาร์ตี้ปลอดโรค เดินทางปลอดภัย ยึดหลักมาตรการ DMH อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจแก่คนใกล้ตัว และ สุก ร้อน สะอาด ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ

สคร. 12 สงขลา รณรงค์ เที่ยวปีใหม่อุ่นใจ ไม่นำโรคภัยไปติดครอบครัว

เน้นย้ำ ปาร์ตี้ปลอดโรค เดินทางปลอดภัย

แพทย์หญิงวันวิสาข์  กาญจนาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากระบบเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่ มกราคม  – 23 ธันวาคม 2566 ประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคโควิด 19 จำนวน 37,863 ราย เสียชีวิต 845 ราย โรคไข้หวัดใหญ่ 448,311 ราย เสียชีวิต 12 ราย โรคไอกรน 183 ราย เสียชีวิต ราย และโรคอาหารเป็นพิษ 84,007 ราย  สำหรับเขตสุขภาพที่ 12 พบผู้ป่วยโรคโควิด19  2,212 ราย เสียชีวิต ราย โรคไข้หวัดใหญ่  19,520 ราย เสียชีวิต ราย  โรคไอกรน 170 ราย เสียชีวิต 2 ราย  และโรคอาหารเป็นพิษ 2,520 ราย

สคร. 12 สงขลา รณรงค์ เที่ยวปีใหม่อุ่นใจ ไม่นำโรคภัยไปติดครอบครัว

เน้นย้ำ ปาร์ตี้ปลอดโรค เดินทางปลอดภัย

สคร.12 สงขลา ห่วงใยพี่น้องประชาชน เดินทางกลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ต้องไม่นำโรคภัยกลับไปด้วย เน้น DMH หากต้องเข้าพบผู้ใหญ่ ต้องรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ ก่อนสัมผัสผู้สูงอายุหรือเด็กเล็ก สามารถป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไอกรน ได้เป็นอย่างดี กรณีการรวมตัวสังสรรค์เฉลิมฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่ แนะยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด” เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเสร็จใหม่ ๆ เลือกซื้ออาหารที่สด สะอาด รูป รส กลิ่น สี ไม่ผิดปกติ และล้างทำความสะอาดก่อนนำมาปรุง รวมถึงใช้อุปกรณ์ที่สะอาดด้วยเช่นกัน  และย้ำ ล้างมือ กินร้อน ช้อนตัวเอง หลีกเลี่ยงอาหารดิบ อาหารประเภทปิ้งย่าง เช่น หมูกระทะ ควรปิ้งย่างให้สุกก่อนรับประทาน ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง

แพทย์หญิงวันวิสาข์  กล่าวต่อไปว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างความปลอดภัยทางถนนในการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินทางทุกเส้นทาง  ที่สำคัญประชาชนยังคงปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล DMH โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หรือมีผู้คนรวมตัวกันจำนวนมาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ป้องกันโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจแก่ผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics