โรงไฟฟ้าจะนะร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทักภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทักภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
Spread the love

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทักภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
 
โรงไฟฟ้าจะนะร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทักภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
 
โดยมีนายดนยา พรหมใหม่ ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะเป็นตัวแทนโรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่งร่วมกับ นายอานนท์ สะเม๊าะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ที่เป็นตัวแทนรวบรวมสิ่งของช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่อำเภอจะนะ พร้อมเรืออีก 5 ลำ ลงไปมอบให้ ศอ.บต. เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยต่อไป เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566
 
โรงไฟฟ้าจะนะร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทักภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โรงไฟฟ้าจะนะร่วมสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทักภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics