จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “วันกีฬาแห่งชาติ” ประจำปี 2566

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม "วันกีฬาแห่งชาติ" ประจำปี 2566
Spread the love

✨💛จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “วันกีฬาแห่งชาติ” ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 และกระตุ้นให้ชาวสงขลาเห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา 🏆
 
        วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม  2566   ที่ห้องประชุมอาคารที่พักนักกีฬา สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันกีฬาแห่งชาติ” ประจำปี 2566 โดยมี นายพรรณภพ  อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4  นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา นางอุไรวรรณ จันลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการจัดกิจกรรม นักกีฬา และผู้ฝึกสอนเข้าร่วมในพิธี
 
 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันกีฬาแห่งชาติ” เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ ประเภท โอ.เค.เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทย เห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้มีมตินำเสนอคณะรัฐมนตรีลงความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2529 กำหนดให้วัน ที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันกีฬาแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย
 
 
         การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและรับผิดชอบการกีฬาของประเทศ ได้มอบหมายให้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 มีกิจกรรมประกอบด้วย (1) มอบเสื้อเบลเซอร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย และเสื้อสามารถให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกีฬาให้กับจังหวัดสงขลา (2) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนด้านกีฬา (3) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสงขลา และ (4) กิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ “FunRun National Sports Day 2023
 
        ในการนี้ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นร่วมรับชมวีดีทัศน์น้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อมาได้เป็นเกียรติมอบเสื้อเบลเซอร์ กกท. ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดสงขลา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานสนับสนุนด้านกีฬา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสงขลา กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามลำดับ
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics