พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
Spread the love

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสงขลา
 
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
 
       22 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมประชา-รัตน์ศรัทธา โรงเรียนอนุบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา และสำนักงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 66 ราย
 
 
          โอกาสนี้ ปลัดจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเเสดงความยินดี กับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสงขลาในวันนี้ และขอชื่นชมกับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ทุกท่านที่ได้อุทิศตน มุ่งมั่น ปฏิบัติราชการด้วยดีตลอดมาจนถึงวันนี้ นับเป็นสิ่งที่แสดงถึงการเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความวิริยะ อุตสาหะ ชื่อสัตย์ สุจริต และเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นอย่างดี ถือเป็นทรัพยากรบุคคล ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความภาคภูมิใจ
การที่ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ถือว่าเป็นเกียรติ และเป็นมงคลยิ่งสำหรับชีวิต ที่จะได้มีพลังกาย กำลังใจที่จะทำงานในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาบ้านเมือง ให้มีความก้าวหน้า รวมทั้งจะได้ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม อันจะเป็นผลดีแก่ราชการ ประชาชน และประเทศชาติสืบไป
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics