แม็คโคร ร่วมหารือ พาณิชย์จังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด ยืนยันราคาจำหน่ายเนื้อสุกรเป็นไปตามกลไกตลาด

แม็คโคร ร่วมหารือ พาณิชย์จังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด ยืนยันราคาจำหน่ายเนื้อสุกรเป็นไปตามกลไกตลาด
Spread the love

 

แม็คโคร ร่วมหารือ พาณิชย์จังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด

ยืนยันราคาจำหน่ายเนื้อสุกรเป็นไปตามกลไกตลาด โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้  

พร้อมสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ

แม็คโคร ร่วมหารือ พาณิชย์จังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด ยืนยันราคาจำหน่ายเนื้อสุกรเป็นไปตามกลไกตลาด

แม็คโคร สาขาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ กลุ่มสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ ในการยื่นหนังสือกับพาณิชย์จังหวัด และ ปศุสัตว์จังหวัด เพื่อหารือแนวทางในการตั้งราคาจำหน่ายเนื้อสุกร โดยแม็คโครยืนยันชิ้นส่วนสุกรที่จำหน่าย มีการตั้งราคาตามกลไกตลาด ไม่มีนโยบายจำหน่ายราคาขายต่ำกว่าทุน เป็นธรรมกับผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึง มีแหล่งที่มาถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารรับรองจากกรมปศุสัตว์ครบถ้วน  โดยผู้บริหารแม็คโครได้รับทราบ ความต้องการของตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ และยินดีให้การสนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ซึ่งเป็นนโยบายที่แม็คโครดำเนินการมาโดยตลอด

ทั้งนี้แม็คโครยืนยันว่าบริษัทฯ สนับสนุนและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรภายในประเทศเป็นหลัก ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส พร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐในการตรวจสอบ มั่นใจราคาเป็นไปตามกลไกตลาด เปรียบเทียบกับรายอื่นได้ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ลูกค้าต้องการจับจ่าย  เลือกซื้อวัตถุดิบคุณภาพดี ราคาดี จึงมั่นใจได้ทั้งราคาและคุณภาพของสินค้า ด้วยนโยบายการจัดซื้อสินค้าที่มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาย้อนกลับได้ 100%

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics