โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนเหมืองควนกรด

โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนเหมืองควนกรด
Spread the love

โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนเหมืองควนกรด
 
โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนเหมืองควนกรด
 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566   โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการ “ทาสีอาคารและปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเหมืองควนกรด”  เพื่อช่วยซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและรั้วโรงเรียนเหมืองควนกรด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  ให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียน
 
 
นำโดยนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อํานวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเหมืองควนกรด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
 
 
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics