คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรี “ม.เทกซัสเทค” สหรัฐอเมริกา ปูทางสู่การพัฒนาดนตรีศึกษาสองประเทศ

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรี “ม.เทกซัสเทค” สหรัฐอเมริกา ปูทางสู่การพัฒนาดนตรีศึกษาสองประเทศ
Spread the love

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรี “ม.เทกซัสเทค” สหรัฐอเมริกา

เปิดประสบการณ์ นศ.ป.โท ปูทางสู่การพัฒนาดนตรีศึกษาสองประเทศ

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา นำนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาดนตรีศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทกซัสเทค ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มุมมอง ปูทางสู่การพัฒนาดนตรีศึกษาของทั้งสองประเทศ

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรี “ม.เทกซัสเทค” สหรัฐอเมริกา  ปูทางสู่การพัฒนาดนตรีศึกษาสองประเทศ
คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรี “ม.เทกซัสเทค” สหรัฐอเมริกา  ปูทางสู่การพัฒนาดนตรีศึกษาสองประเทศ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทกซัสเทค (Texas Tech University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทำให้ได้รับองค์ความรู้ แนวคิด ตลอดจนมุมมองดีๆ จากประสบการณ์ตรงของนักศึกษาและคณาจารย์ มรภ.สงขลา กับมหาวิทยาลัยเทกซัสเทค ในการนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาดนตรีศึกษาของทั้งสองประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ทางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-26 ธันวาคม 2566

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics