ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นำสื่อมวลชนสัญจร ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก อำเภอสทิงพระ

Spread the love

วันนี้ (17 พ.ย. 60)  ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมู่ที่7 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ตามรอยพระราชดำริฯตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก โดยมีนายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ อายุ 63 ปี หรือ ครูฑูรย์ ผู้อำยการศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบกให้การต้อนรับพร้อมเปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้วิธีโหนด นา เล แปลงสาธิตทำนา ปลูกผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ในแนวเศรษฐกิจอินทรีย์-ชีวภาพ อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมงานอาชีพการทำของใช้ในบ้านแชมพูสมุนไพรมะกรูด สบู่สมุนไพรตาลโตนด น้ำยาอเนกประสงค์การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการเกษตรและน้ำหมักเพื่อสุขภาพที่ใช้พืชผักผลไม้ในท้องถิ่นมาหมัก ฯลฯ
 
สำหรับจุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ได้เข้าใจถึงวิถีของการทำเกษตรแบบพอเพียง ที่จะต้องปรับใช้ให้เข้ากันกับสภาพดินและน้ำของในแต่พื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างกัน โดยจะมีการสอนการปรับปรุงสภาพดินให้สามารถทำการเพาะปลูกพืชได้ โดยใช้น้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษอาหารภายในครัวเรือน รวมถึงแนะนำการปลูกพืชและผักอย่างถูกวิธี
 
นอกจากนี้ มีการทำคอกเลี้ยงสัตว์ ทั้งหมู เป็ด ไก่ และห่าน โดยปราศจากกลิ่นรบกวน โดยใช้ผลพลอยได้จากการหมักจุลินทรีย์จากเศษอาหาร และมูลสัตว์ที่ได้ก็สามารถนำไปใส่ปุ๋ยต้นไม้และพืชผักนานาชนิดภายในสวน ซึ่งมีอยู่นับร้อยชนิด ขณะที่สัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้ก็จะนำมาเป็นอาหาร จำหน่าย และแบ่งปันพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้กับชาวบ้านคนอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจแก่สื่อมวลชนและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics